• 016/53.24.07

GEPASSIONEERD VOOR FINANCIËN

De meest voor de hand liggende taak van een boekhoudkantoor bestaat uiteraard in het correct voeren van de boekhouding van haar cliënten, maar hierbij stopt het natuurlijk niet. Een volledige boekhoudkundige organisatie van een onderneming vergt immers heel wat meer. Wij begeleiden U bij het opstarten van een éénmanszaak of vennootschap en in dat verband vervullen wij alle noodzakelijke verplichtingen voor een opstartend bedrijf

Wij voeren de boekhouding van uw onderneming en zorgen voor de verplichtingen inzake de BTW administratie ( BTW-aangiften, intracommunautaire opgaven, BTW listings, … ) Wij stellen jaarlijks de jaarrekening op voor uw bedrijf en zorgen voor de neerlegging ervan. In de loop van het jaar wordt U begeleid aan de hand van tussentijdse balansen. U krijgt hierbij de nodige fiscale adviezen om zo uw aangiftes te optimaliseren. Prognoses worden uitgevoerd en een raming van de te betalen belastingen wordt drie maand voor afsluitdatum bezorgd. Wij verzorgen het invullen van uw fiscale aangifte, zowel deze inzake de personenbelasting als deze inzake de vennootschapsbelasting.

Onze medewerkers worden permanent opgeleid in de voortdurend wijzigende fiscale materie om U de meest gunstige fiscale weg te wijzen. Wanneer u stopt met uw bedrijfsactiviteit kan dit zowel op vrijwillige (pensioen, overstap naar loontrekkend statuut) als onvrijwillige (faillissement, arbeidsongeschiktheid) basis. Ook hiermee staan wij u graag bij. Wij doen voor U de fiscale controles, zowel de controles met de BTW administratie als de controles met de diensten van de personen- en /of vennootschapsbelasting. Wij begeleiden U bij uw financiële planning en staan U bij het onderhandelen inzake overnames, overlatingen, investeringskredieten, financieringen, leasingen …

OPSTELLEN FINANCIEEL PLAN


BEGELEIDEN VAN NOTARIËLE AKTE VOOR VENNOOTSCHAPPEN

INSCHRIJVING IN HET ONDERNEMINGSLOKET

ACTIVEREN BTW NUMMER


AANVRAGEN VERGUNNINGEN, ATTESTEN, EN REGISTRATIENUMMERS

VERPLICHTE AANSLUITINGEN


FISCALE KALENDER

Indien onderstaande BTW data vallen op een zondag of een feestdag, zijn deze te vervangen met de 1ste werkdag. Indien onderstaande BV data vallen op een zondag of een feestdag, zijn deze te vervangen met de laatste werkdag.


15 januari
BV Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand december.
BV kwartaalaangevers: Aangifte en betaling van de verschulde btw van het 4de kwartaal.

20 januari
BTW Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand december.
BTW kwartaalaangevers: Aangifte en betaling van de verschulde btw van het 4de kwartaal.

15 februari
BV Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand januari.

20 februari
BTW Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand januari.

15 maart
BV Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand februari.

20 maart
BTW Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand februari.

31 maart
Uiterste datum indienen klantenlisting

10 april
Voorafbetaling (VA 1) storten om een belastingsvermeerdering te vermijden.

15 april
BV Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand maart.
BV kwartaalaangevers: Aangifte en betaling van de verschulde btw van het 1ste kwartaal.

20 april
BTW Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand maart. BTW kwartaalaangevers: Aangifte en betaling van de verschulde btw van het 1ste kwartaal.

MEI

15 mei
BV Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand april.

20 mei
BTW Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand april.

15 juni
BV Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand mei.

20 juni
BTW Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand mei.

30 juni
Jaarrekening : Uiterste indieningsdatum jaarrekening voor boekjaren met einddatum 31/12/xxxx.

10 juli
Voorafbetaling (VA 2) storten om een belastingsvermeerdering te vermijden.

15 juli
BV Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand juni.
BV kwartaalaangevers: Aangifte en betaling van de verschulde btw van het 2de kwartaal.

20 juli
BTW Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand juni.
BTW kwartaalaangevers: Aangifte en betaling van de verschulde btw van het 2de kwartaal.

15 augustus
BV Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand juli.

20 augustus
BTW Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand juli.

15 september
BV Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand augustus.

20 september
BTW Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand augustus.

27 september
Vennootschapsbelasting: uiterste datum indienen aangifte mbt. boekjaren met einddatum 31/12/xxxx.

10 oktober
Voorafbetaling (VA 3) storten om een belastingsvermeerdering te vermijden 15 oktober
BV Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand september.
BV kwartaalaangevers: Aangifte en betaling van de verschulde btw van het 3de kwartaal.

20 oktober
BTW Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand september.
BTW kwartaalaangevers: Aangifte en betaling van de verschulde btw van het 3de kwartaal

15 november
BV Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand oktober.

20 november
BTW Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand oktober.

15 december
BV Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand november.
BV kwartaalaangevers: betaling bedrijfsvoorheffing voorschot.

20 december
BTW Maandaangevers: Aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de maand november en betaling van het decembervoorschot.
Voorafbetaling (VA 4) storten om een belastingsvermeerdering te vermijden.